Kaller med dette inn til ordinært årsmøte mandag 30.mars kl. 18:30 i Frognerhallen.

  1. Konstituering
  2. Behandle LTHs beretning/årsmelding for 2019
  3. Behandle LTHs regnskap for 2019
  4. Behandle innkomne forslag
  5. Behandle LTHs organisasjonsplan
  6. Fastsette medlemsavgift for sesongen 2020-21
  7. Vedta budsjett for 2020
  8. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være skriftlig og være styret i hende senest søndag 15.mars. Forslag kan sendes på følgende e-postadresser: leder@lth.no eller post@lth.no

Usikker på om du har betalt medlemsavgiften og har stemmerett på årsmøtet? Send e-post til post@lth.no.


For LTHs styre
Nils Petter Skaugset
Styreleder