Innkalling til årsmøte 2021 i Lillestrøm Topphåndball


Styret innkaller herved til årsmøte i Lillestrøm Topphåndball.
Årsmøtet avholdes 20.april 2021 kl 18:30 i Frognerhallen eller digitalt hvis smittevernreglene tilsier dette.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 6.april til post@lth.no eller leder@lth.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på Spond for medlemmene senest én uke før årsmøtet.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lillestrøm Topphåndball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lillestrøm Topphåndball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lillestrøm Topphåndballs lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Lillestrøm Topphåndball
kontaktes på e-posten leder@lth.no eller post@lth.no.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret v/Nils Petter Skaugset, Leder