LHT har kick back avtale med Egon i Lillestrøm. Jo flere som spiser der jo mer penger går tilbake til klubben!